تگ - کاتالوگ

کاتالوگ کتاب‌های بزرگسال نشر افق در سال ۹۸

کاتالوگ تازه‌های بزرگسال نشر افق از طریق سایت افق قابل دریافت است.مجموعه‌ها و کتاب‌های تکی گروه‌ بزرگسال که در سال 98 منتشر شده اند در این کاتالوگ به طور مفصل با معرفی خلاصه داستان، نویسنده و مترجم و تصویرگر همراه شده‌اند و شما را با جزئیات تازه‌های نشر افق آشنا می‌کنند.انتشار این کاتالوگ در آستانه‌ی نمایشگاه کتاب تهران، با هدف آشنایی مخاطبان با کتاب‌های جدید و اطلاع از جزئیات آن‌ها صورت گرفته و امیدواریم بتواند در انتخاب کتاب‌های مناسب برای...

کاتالوگ کتاب‌های خردسال،‌ کودک و نوجوان نشر افق در سال ۹۸

کاتالوگ تازه‌های خردسال،‌ کودک و نوجوان نشر افق از طریق سایت افق قابل دریافت است.مجموعه‌ها و کتاب‌های تکی گروه‌های سنی خردسال، کودک و نوجوان که در سال 98 منتشر شده اند در این کاتالوگ به طور مفصل با معرفی خلاصه داستان، نویسنده و مترجم و تصویرگر همراه شده‌اند و شما را با جزئیات تازه‌های نشر افق آشنا می‌کنند.انتشار این کاتالوگ در آستانه‌ی نمایشگاه کتاب تهران، با هدف آشنایی مخاطبان با کتاب‌های جدید و اطلاع از جزئیات آن‌ها صورت گرفته...

کاتالوگ کتاب‌های بزرگسال نشر افق در سال ۹۷

کاتالوگ تازه‌های بزرگسال نشر افق از طریق سایت افق قابل دسترس است.این کاتالوگ شامل تازه‌ترین کتاب‌های گروه سنی بزرگسال نشر افق است که در سال 97 منتشر شده‌اند.مجموعه‌ها و کتاب‌های تکی بزرگسال که در سال 97 منتشر شده اند در این کاتالوگ به طور مفصل با معرفی خلاصه داستان، نویسنده و مترجم و تصویرگر همراه شده‌اند و شما را با جزئیات تازه‌های نشر افق آشنا می‌کنند. این کاتالوگ را از طریق لینک زیر مطالعه کنید:کاتالوگ تازه‌های بزرگسال نشر افق- سال...

کاتالوگ تازه‌های کودک و نوجوان نشر افق- سال ۹۷

کاتالوگ تازه‌های نشر افق از طریق سایت افق قابل دسترس است.این کاتالوگ شامل تازه‌ترین کتاب‌های کودک و نوجوان نشر افق است که در سال 97 منتشر شده‌اند.مجموعه‌ها و کتاب‌های تکی که در سال 97 منتشر شده اند در این کاتالوگ به طور مفصل با معرفی خلاصه داستان، نویسنده و مترجم و تصویرگر همراه شده‌اند و شما را با جزئیات تازه‌های نشر افق آشنا می‌کنند. این کاتالوگ را از طریق لینک زیر مطالعه کنید:کاتالوگ تازه‌های کودک و نوجوان افق- 97