تگ - چالش کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی به افق تابستان 99

ماجرای هیجان‌انگیزِ این تابستان را در چالش کتاب‌‌خوانی بساز فكر می‌كنی با یک کتاب خوب که چند ساعتی یا چند روزی از زندگی‌ات را با آن گذرانده‌ای، باید چه کنی؟ یک کتاب که تو را انتخاب کرده و به خانه‌ات آمده... یک کتاب با یک داستان به‌یادماندنی... با یک قهرمان...