تگ - عیدی

کتاب‌های پیشنهادی نشر افق برای عیدی بچه‌های 8 تا 12 سال

نشر افق پیشنهاداتی برای عیدی دادن در سال جدید دارد. اگر تصمیم داشته باشید به کودکان و نوجوانان اطراف خود کتاب عیدی بدهید، این پست به شما کمک می‌کند تا بهتر تصمیم بگیرید.کتاب‌های این پست،‌ بسته‌ی پیشنهادی افق برای بچه‌های 8 تا 12 ساله است:مجموعه‌ی تام گیتس اثر لیز پیشون ترجمه‌ی آتوسا_صالحی قیمت کل مجموعه‌ی...