تگ - طنز

رمان‌هایی خواندنی در ژانر ادبی طنز سیاه

طنز سیاه سبکی از کمدی و طنز است که با موضوعاتی دست به شوخی می‌زند که اغلب، مسائلی مهم یا دردناک‌اند و صحبت از آن‌ها اگر دشوار نباشد، چندان خوشایند هم نیست. طنز سیاه هم خواننده را به خنده می‌اندازد و هم بذر اندیشه‌ای عمیق را در ذهنش می‌کارد. بن‌مایه‌های...