تگ - طرح پاییزه کتاب

حال خوش خواندن در کتاب افق

طرح پاییزه‌ کتاب در سال 97 با شعار "حال خوش خواندن با پاییزه کتاب" از 26 آبان آغاز می‌شود.این طرح که از سال 94 در فصل پاییز اجرا می‌شود از تاریخ 26 آبان تا 4 آذر در تهران و 24 آبان تا 6 آذر در شهرستان‌ها ادامه خواهد داشت.نشر افق...