تگ - رمان جنگ

رمان جنگ و معرفی کتاب‌هایی از ادبیات جهان

رمان جنگ یا داستان جنگ یا رمان جنگی اثری داستان در قامت رمان است که ماجراهایش در میدان جنگ یا اثرات جنگ بر حیات انسان‌ها می‌گذرد. این نبرد می‌تواند در قامت جنگ جهانی یا حتی درگیری‌های داخلی کشورها باشد و نقد و برسی آن. شخصیت‌‌های این آثار یا برای مبارزه...