تگ - رمان ایرانی

شورآب در نشست داستان امروز ایران

هفدهمین نشست داستان امروز ایران برگزار می‌شود.خانه ی اندیشمندان علوم انسانی، هفدهمین نشست داستان امروز ایران را پنجشنبه دهم خرداد ماه با حضور کیوان ارزاقی برگزار می‌کند.کیوان ارزاقی که به تازگی نشر افق رمان شورآب را از او کرده است پنجشنبه دهم خرداد از ساعت  ۱۵ تا ۱۷ در این...