تگ - رمان آمریکایی

معرفی 9 رمان آمریکایی از گذشته تا امروز

آنچه امروز به نام رمان آمریکایی می‌شناسیم، ژانر نیست، بلکه قالبی است با تعریفی مشخص: اثری نوشته‌شده به زبان انگلیسی در آمریکا؛ اما بن‌مایه‌های آن، شخصیت‌ها، محل وقوع داستان‌، جنس روایت و پیرنگ الزاماً نباید مربوط به این کشور باشد. در ابتدای قرن نوزدهم، منتقدان ادبی بسیاری ازجمله واشنگتن ایروینگ...