تگ - جایزه

جمشید خانیان و علیرضا گلدوزیان برای معرفی به جایزه‌ی هانس کریستین اندرسن ۲۰۲۴ انتخاب شدند

جمشید خانیان در بخش نویسندگی و علیرضا گلدوزیان در بخش تصویرگری برای دریافت جایزه‌ی جهانی هانس کریستین اندرسن ۲۰۲۴ از سوی شورای کتاب کودک به دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان معرفی شدند. درباره‌ی جایزه‌ی جایزه‌ی هانس کریستین اندرسن جایزه‌ی هانس کریستین اندرسن از سوی گروه داوری دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل...