تگ - تافی

مروری بر کتاب تافی: شعر روایی؛ به مثابه‌ی بستری برای قصه‌گویی

من آن کسی که می‌گویم نیستم مارلا آن کسی که فکر می‌کند نیست. من دختری‌ام که می‌خواهد فراموش کند مارلا زنی است که می‌کوشد به خاطر بیاورد. و به همین سادگی، داستان تکان‌دهنده‌ی تافی شروع می‌شود. معجزه‌ی سارا کروسان آلیسون دختر نوجوانی است که به‌خاطر دشواری‌های زندگی و بی‌اخلاقی‌ها پدر، از خانه فرار می‌کند. او ناخواسته...