تگ - بن لوری

نوشتن برایم یعنی بردن لاتاری، گفت‌وگو با بن لوری نویسنده‌ی آمریکایی

قاعدتا باید بن لوری را معرفی کنم و بگویم چرا برای مصاحبه سراغش رفتم. استثنائا ترجیح می‌دهم در یک جمله بگویم: بن لوری نویسنده‌ی آمریکایی، متولد 1971، اولین کتابش یعنی داستان‌هایی برای شب و چندتایی برای روز را در سال 2011 منتشر کرد. همین کافی‌ست. در این گفت‌وگو با بن...