اعضا

Meet the Team


شقایق قندهاری هجدهم دی‌ماه 1355 در تهران در خانواده‌ای فرهنگی به دنیا آمد. پدر…

رضا دالوند (1368) دارای مدرک کارشناسی ارشد گرافیک و عضو انجمن تصویرگران است. او…

نسیم بهاری (1366) دانش‌‌آموخته‌ی رشته‌ی طراحی گرافیک از دانشگاه شهید رجایی است. او فعالیت…

سحر حقگو کارشناس ارشد تصویرسازی از دانشگاه تهران است. او برای تصویرگری کتاب فارسی…