احسان نوروزی متولد سال 1358، دانش‎آموخته رشته ادبیات نمایشی است. او علاوه بر ترجمه…