محمد طلوعی (1358) دانش‌آموخته‌ی سینما و ادبیات نمایشی است. او که به عنوان شاعر،…