انجی سیج (1952) خالق مجموعه سپتیموس هیپ است. او همچنین تصویرگر یا نویسنده‌ی آثار…