نقی سلیمانی نقی سلیمانی نویسنده

نقی سلیمانی در سال ۱۳۴۰ متولد شد. او در حوزه‌های نویسندگی رمان، طنز‌نویسی، نویسندگی…

محمدعلی سپانلو محمدعلی سپانلو شاعر

شاعرِ تهران با شعرها و داستان‌های شاهنامه و گلستان و هفت‌پیکر بالید و خود،…