نقی سلیمانی در سال ۱۳۴۰ متولد شد. او در حوزه‌های نویسندگی رمان، طنز‌نویسی، نویسندگی…

شاعرِ تهران با شعرها و داستان‌های شاهنامه و گلستان و هفت‌پیکر بالید و خود،…