رولد دال رولد دال نویسنده

رولد دال (1916- 1990) در انگلستان در خانواده‌ای نروژی به دنیا آمد. در جنگ…