کیت دی کامیلو

کیت دی کامیلو

نویسنده

کیت دی کامیلو در 1964 متولد شده و نویسنده‌ی آمریکایی کتاب‌های کودکان است. او در دانشگاه فلوریدا زبان انگلیسی خواند و بعد در یک انبار کتاب کار کرد. کیت دی کامیلو دوبار مدال نیوبری برده: یک‌بار در سال 2014 برای رمان فلورا و اولیس و یک‌بار هم برای رمان موش کوچولو در سال 2004
او موضوع رمان موش کوچولو را از یک دوست الهام گرفت: نوشتن درباره‌ی موجودی با دو گوش بزرگ استثنایی!