عبدالرحمان صفارپور

عبدالرحمان صفارپور

نویسنده

عبدالرحمان صفارپور سال 1321 در دزفول متولد شد. او در دانشگاه ابوریحان روش‌های تدریس خواند و از 1361 در کنار معلمی با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی همکاری کرد. از جمله آثار صفارپور می‌توان به تالیف بخوانیم و بنویسیم اول دبستان و کتاب کار بخوانیم و بنویسیم پنجم دبستان اشاره کرد.

کتاب‌هایی از عبدالرحمان صفارپور که توسط نشر افق منتشر شده‌اند

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: