سیدنوید سید‌علی‌اکبر

سیدنوید سید‌علی‌اکبر

نویسنده

سیدنوید سید‌علی‌اکبر (1362) فارغ‌التحصیل رشته‌ی مرمت آثار تاریخی است. چهارده ساله بود که عضو هیئت تحریریه‌ی مجله‌ی عروسک سخنگو شد و از همان زمان با دیگر مطبوعات کودک و نوجوان همکاری کرد. داستان اجازه می‌دهید ابر ببارد او در جشنواره‌ی ادبی اصفهان (1387) جایزه‌ی اول داستان کودک را از آن خود کرد.

کتاب‌هایی از سیدنوید سید‌علی‌اکبر که توسط نشر افق منتشر شده‌اند