جان استاین‌بک

جان استاین بک

نویسنده

جان ارنست استاین‌بک جونیور (۱۹۰۲ – ۱۹۶۸) که در منابع فارسی بیشتر با نام جان اشتاین‌بک شناخته می‌شود، یکی از شناخته شده‌ترین و پرخواننده‌ترین نویسندگان قرن بیستم آمریکاست. از بهترین آثارش می‌توان به خوشه‌های خشم اشاره کرد.