ازوپ

ازوپ

نویسنده

ازوپ یا ایزوپ از نویسندگان یونان بود که قصه و افسانه می‌نوشت. بنا به گفته‌ی هرودوت، ازوپ برده‌ای از اهالی سارد بوده‌است. تحت نام ازوپ افسانه‌هایی تعریف و منتشر شده‌اند که منشأ تعداد بی‌شماری از امثال و حکم هستند. ازوپ دارای سیصد و چهار افسانه است.

کتاب‌هایی از ازوپ که توسط نشر افق منتشر شده‌اند

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: