مراسم روز جهانی ادبیات کودک و نوجوان نشر افق- سال 97