آماده‌سازی غرفه افق در نمایشگاه کتاب 98

نمایشگاه 98-1

آماده‌سازی غرفه افق در نمایشگاه کتاب 98

همکاران نشر افق مشغول آماده‌سازی غرفه‌ی کودک و نوجوان این نشر برای نمایشگاه کتاب امسال هستند.

 

 

 

پاسخی بگذارید